02265/9986-0

Logistika a transport

Takto se k vám zboží bezpečně dostane.

  • Aby bylo možné zaručit optimální ochranu výrobků během přepravy, je nutné myslet na vhodnou ochranu vozidel proti povětrnostním vlivům. Doporučujeme přivézt s sebou volné plachty nebo je přímo instalovat na nákladní vozy s plachtou.
  • Vykládka v meziskladu nebo na staveništi se smí provádět pouze s pomocí vhodného zvedacího zařízení. Dlouhé stavební díly je nutné vykládat v zásadě pouze pomocí traverzy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně hran obalů. Ty je třeba zejména při vykládce chránit před mechanickým poškozením.
  • Je třeba vyvarovat se skladování na staveništi nebo dlouhodobému přechovávání venku. Pokud se tomu nelze vyhnout, je nutné všechny stavební díly neprodleně chránit před vlhkem, ušpiněním a slunečním zářením. V zásadě by se balíky měly skladovat v mírném sklonu a měly by se zakrýt textilní plachtou s ochranou proti dešti, která je dobře provětrávána a která je zabezpečená proti vichřici. V závodě provedené obalení balíků by se mělo z důvodu větrání ihned otevřít.
  • Pokud byste v balících se stavebními díly zjistili vlhkost, pak je nutné jednotlivé tabule položit v dostatečné vzdálenosti od sebe a dobře provětrávané a tak zajistit okamžité vysušení stavebních dílů. Jinak může dojít ke vzniku tzv. bílé rzi, kterou už nelze odstranit a která má za následek poškození profilových tabulí!
  • Delší meziskladování je nutné provádět pouze v uzavřených a suchých prostorách. Pozinkované, ochrannou vrstvou opatřené a perforované ocelové profily by se neměly skladovat venku a při velkých teplotních rozdílech, aby se v , otvorech nemohla usazovat bílá rez.
  • Stavební díly s ochrannou fólií je třeba ihned montovat. Ochrannou fólii je třeba před montáží, nebo podle podmínek na staveništi po montáži ihned odstranit. Stavební díly s ochrannou fólií nikdy po delší dobu nevystavujte slunečnímu záření.
  • Při meziskladování na střeše je nezbytně nutné dávat pozor na to, aby střešní konstrukce nebyla v důsledku uskladnění balíků přetížena. Stavební díly by se měly ukládat vždy do blízkosti vazníků na vaznice. Balíky je třeba ihned zajistit proti vichřici a větru.

Další informace k tématu nakládky a přepravy najdete také pod Download:„Informace, směrnice, barvy, atd.“"