02265/9986-0

Historie

Od počátků firmy Münker Metallprofile GmbH do současnosti.

1979

Založení podniku v podobě Frank-Udo Münker Stahl-, Dach- und Wandelemente ve městě Kreuztal-Littfeld. 

Obchodování s ocelovými trapézovými profily a příslušenstvím.

1983

Přestěhování do části Kreuztal-Mitte. Výroba vlastního profilu SI 18 v novém výrobním závodě Heugraben.

1990

Změna právní formy z „Frank-Udo Münker Stahl-, Dach- und Wandelementen“ na „Münker Metallprofile GmbH".

1993

Rozšíření výroby pořízením více zařízení na výrobu profilů. Zpočátku výroba profilů 
M 30/220, M 35/207 a M 40/183.

1998

Rozšíření výstavbou výrobní haly o ploše 3.800 m².

1999

Vybudování a koupě nových výrobních prostor ve městě Kreuztal-Krombach s výrobní plochou 3 800 m².
Koupě nového podnikového areálu. Přestěhování zařízení a všech 19 pracovníků.

2001

Rozšíření palety produktů o profil M 135.1/310.

2004

Rozšíření výstavbou výrobní haly o ploše 4 600 m². Navíc přijetí nových profilů M 40/333 a M 40KD/333 do výrobního sortimentu.

2005

Pořízení vysoce výkonného zařízení na výrobu profilů M 85/280, M 100/275, M 150/280 a 
M 160/250: V současné době
má společnost Münker všechny trapézové profily, které jsou dnes běžné!

2008

Získání 8,5 hektarového průmyslového areálu ve městě Reichshof-Wehnrath. Výstavba výrobní haly o 24 000 m²
plus 1 200 m² kancelářských a společenských prostor. Kompletní opuštění „starého“ sídla v Kreuztal-Krombach.

2009

Přestěhování celé firmy a všech zařízení do Reichshof-Wehnrath. Koupě třípatrové kancelářské budovy o ploše 1 000 m².

2010

Nákup přilehlého pozemnku a výstavba haly velké 8.000 m² (výroba a sklad C kazet, ocelových kazetových profilů).

2011

Výrobní portfolio společnosti Münker Metallprofile GmbH má nyní rozsah u trapézových profilů M 20/220 až po

M 206/375 a u kazet od M 100/600 po M 240/600. Doplňkový obchod s prosvětlovacími deskami a výroba hraněných dílů.

2013

Ukončení výroby profilu M20/220 a jeho  nahrazení profilem M20/210. Rozšíření výroby o sinusový (vlnitý) profil M18/76 a M27/111.
Tyto vlnité profily se vyrábějí jak v provedení  ocel tak hliník.

2014

Investice do stroje na řezání vodním paprskem a dvou nejmodernějších ohýbacích klempířských  center. Pořízení tří speciálních
nákladních návěsů, aby bylo možné ještě pružněji reagovat na individuální požadavky dodávek našich produktů zákazníkům.

2015

Pořízení kompletního systému automatického podávání vstupních svitků k následné profilaci.

2017

Rozšíření sortimentu o staticky optimalizovaný profil M 206.1/375. Nyní lze vyrábět 3 trapézové
profily s výškou vlny/stojny  200mm a více.

2018

Spuštění internetového obchodu "Münker direkt" pro zákazníky B2B a B2C.

2019

Po 40 úspěšných letech na trhu se naše společnost Münker Metallprofile stává součástí
ArcelorMittal Construction GmbH. Sídlo a značka "Münker Metallprofile" zůstávají zachovány.

2021

Rozšíření výroby o trapézový profil M 20/154.

2022

Jednatel Frank-Udo Münker předává hlavní vedení společnosti. Vedle Heiko Mahle přebírá vedení také Dr. Lars Pfeiffer.