02265/9986-0

Ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Münker Metallprofile GmbH
 

Velice nás těší Váš zájem o naše internetové stránky. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velice důležitá. Níže obdržíte podrobné informace o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji.
 

1. Jméno a kontaktní údaje správce údajů a závodního inspektora ochrany osobních údajů:

Správce údajů:

Münker Metallprofile GmbH

Telefonní číslo (volitelně): 02265/9986-600

E-mailová adresa: info@muenker.com

Náš závodní inspektor ochrany osobních údajů: pan Sven Brochhagen, k dosažení na úvodní adresa, k rukám pana Svena Brochhagena, případně na telefonním čísle: 02265/9986-230, e-mailová adresa: datenschutz@muenker.com
 

2. Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

Jako uživatel našich internetových stránek obdržíte v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů veškeré potřebné informace o tom, jak, v jakém rozsahu a za jakým účelem my (nebo třetí poskytovatelé) shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje. Protože nás důvěrnost Vašich osobních údajů obzvláště zavazuje, pracujeme s nimi podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákona o telemédiích (TMG)) a našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Používání našich internetových stránek je zpravidla možné bez uvádění osobních údajů.

Upozorňujeme na všeobecná rizika používání internetu, na která nemáme žádný vliv. Přenos dat na internetu (např. v e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery, a za určitých okolností jej mohou zaznamenat také třetí osoby.
 

3. Předávání osobních údajů

K předávání Vašich osobních údajů třetím osobám k jiným účelům, než je uvedeno níže, nedochází.

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze:

 • pokud jste k tomu udělili výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR,
 • pokud je předání nutné k uplatňování, vykonávání nebo hájení právních nároků podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR, a neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte rozhodující zájem na nepředávání Vašich údajů, který vyžaduje ochranu,
 • pro případ, že pro předání podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c GDPR existuje zákonný závazek, a dále
 • pokud je to ze zákona přípustné a podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR je to nutné pro realizaci smluvních vztahů s Vámi.


4. Používání cookies

Abychom umožnili využití určitých funkcí, používáme na našich internetových stránkách cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se z našeho serveru ukládají na Vašem počítači. Cookies Váš počítač nikterak nepoškozují a neobsahují žádné viry. Podporují pouze zobrazení našich internetových stránek a pomáhají Vám pohybovat se na nich. 

Většina cookies, které používáme, jsou tak zvané relační cookies. Po uzavření prohlížeče jsou automaticky vymazány. Jiné cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete. Tyto cookies nám umožňují při další návštěvě opět rozpoznat Váš prohlížeč (tak zvané trvalé cookies).

Naše internetové stránky můžete využívat i bez použití cookies, může se pak stát, že některá zobrazení či funkce naší nabídky budou pracovat jen omezeně. Pokud chcete cookies deaktivovat, můžete tak učinit prostřednictvím speciálních nastavení svého prohlížeče. Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a povolovali je pouze v jednotlivých případech, vyloučili akceptování cookies v určitých případech nebo obecně, či aktivovali automatické vymazání cookies při uzavření prohlížeče. 
 

5. Shromažďování přístupových údajů

Poskytování a zobrazování obsahů přes naše internetové stránky vyžaduje z technického hlediska evidenci určitých dat. Společně s Vaším přístupem na naše internetové stránky evidujeme tak zvané serverové logovací soubory (logfiles) (nebo je eviduje poskytovatel webového prostoru). Serverové logovací soubory shromažďují anonymizované údaje jako např. název internetových stránek, název požadovaného souboru, datum a čas, množství přenesených dat, poskytovatel, který vyslal dotaz. Tyto logovací soubory neumožňují identifikaci s Vámi a Vaší osobou. Tyto údaje využíváme ke zobrazení a poskytnutí našich obsahů a ke statistickým účelům. Získané informace slouží k podpoře přípravy a stálého vylepšování našich internetových stránek. Logovací soubory kromě toho umožňují přesnou kontrolu v případě podezření z nezákonného využívání našich internetových stránek.
 

6. Obsahy a služby jiných poskytovatelů

Nabídka našich internetových stránek obsahuje za určitých okolností také obsah, služby a plnění jiných poskytovatelů, kteří naši nabídku doplňují. Příkladem takové nabídky jsou mapy z Google-Maps a facebookové pluginy. Vyvolání těchto služeb třetí stranou vyžaduje pravidelné poskytování Vaší IP adresy. Poskytovatelé tak mohou rozpoznat Vaši uživatelskou IP adresu a uložit ji. Snažíme se využívat pouze takové poskytovatele, kteří používají IP adresy výhradně k poskytnutí příslušného obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, který z těchto poskytovatelů případně IP adresu ukládá. Toto ukládání může sloužit například ke statistickým účelům. Pokud bychom o procesech ukládání ze strany těchto poskytovatelů věděli, neprodleně na tuto skutečnost upozorníme naše uživatele. Vezměte, prosím, v této souvislosti na zřetel také speciální prohlášení o ochraně osobních údajů jednotlivých operátorů a poskytovatelů, jejichž služby na našich internetových stránkách využíváme. Naleznete je rovněž v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

7. Analytické nástroje

a. Google AdWords

Na našich internetových stránkách používáme společně s aplikací Google AdWords online marketingový program společnosti Google Inc. V rámci něj se nastavuje rovněž služba Conversion-Tracking. Pomocí tohoto nástroje nastaví aplikace Google AdWords na Vašem počítači cookie, jestliže se na naše internetové stránky dostanete přes reklamu na Google. Po 30 dnech platnost tohoto cookie skončí. Neslouží ke zpětnému sledování určité osoby. Pokud jako uživatel navštívíte naše internetové stránky a cookie ještě pracuje, společně s Googlem můžeme rozpoznat, že jste kliknuli na příslušný inzerát a byli přesměrováni na naše stránky. Každému zákazníkovi aplikace Google AdWords je přitom přiděleno jiné cookie. Cookies tak nelze zpětně sledovat přes internetové stránky zákazníků aplikace AdWords. Údaje získané prostřednictvím konverzních cookies jsou vyhotovovány konverzní statistiky zákazníků AdWords. My jako zákazníci tak zjistíme celkový počet uživatelů, kteří zareagovali na náš inzerát, a pak byli přesměrováni na internetové stránky opatřené sledovací značkou. V rámci tohoto procesu nezískáváme žádné informace, pomocí nichž bychom Vás mohli osobně identifikovat jako uživatele. Cookie pro Google-Conversion-Trackings můžete deaktivovat prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Více o ustanoveních týkajících se ochrany osobních údajů společnosti Google se dozvíte na www.google.de/policies/privacy/.

b. Používání aplikace Google Analytics

Naše internetové stránky využívají službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Inc. Tato aplikace nastavuje cookies. Jedná se přitom o textové soubory, které po uložení na Vašem počítači umožňují analýzu Vašeho uživatelského chování ve vztahu k našim internetovým stránkám. Cookies přinášejí informace, které se přenášejí na server Google. Tyto servery se zpravidla nacházejí v USA, dodržují však dohodu o využívání evropského hospodářského prostoru a Vaši IP adresu před předáním do USA zkracují. Pouze ve výjimečných případech se IP adresa zkrátí teprve po předání do USA. Google předané informace vyhodnocuje a poskytuje v jejich kontextu další služby nám, provozovatelům internetových stránek. Adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s ostatními službami Googlu. Změnou nastavení svého prohlížeče můžete ukládání cookies na svém počítači zakázat. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě se při používání našich internetových stránek může vyskytnout omezení u zobrazení a jednotlivých funkcí. Evidenci údajů, které cookie shromažďuje a které se vztahují k Vašemu používání těchto internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) na Googlu, a dalšímu zpracování těchto údajů ze strany Googlu můžete také zabránit tak, že stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin, které jsou k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Více o podmínkách ochrany osobních údajů u společnosti Google a služby Google najdete na: www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na www.google.de/intl/de/policies/.

c. Google Analytics Remarketing

Na našich internetových stránkách nastavujeme funkci remarketing společnosti Google Inc. Díky tomu jsme schopni prezentovat našim návštěvníkům společně s Googlem inzeráty přizpůsobené přesně podle zájmů. Google nastaví na Vašem počítači cookies. Jedná se o textové soubory, které při vyvolání stránek opětovně identifikují uživatele, a umožňují tak reklamu přesně podle zájmů konkrétního uživatele v celé síti Googlu. Google v této souvislosti odmítá shromažďování osobních údajů a podle vlastních údajů ani nevytváří spojení s ostatními službami společnosti Google. Funkci remarketingu od Googlu můžete zakázat, když provedete příslušná nastavení na www.google.com/settings/ads. Používání cookies lze dále deaktivovat prostřednictvím www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp nebo změnou nastavení ve Vašem prohlížeči. Více o službě Google remarketing a o všeobecném prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google zjistíte na: www.google.com/privacy/ads/.
 

8. Google Maps Plugin

Na našich internetových stránkách je integrován plugin internetové služby Google Maps. Provozovatelem služby Google Maps je společnost Google Inc., se sídlem v USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Při používání aplikace Google Maps na našich internetových stránkách se informace o používání internetové stránky a Vaše IP adresa předávají na server Googlu v USA a na tomto serveru se také ukládají. Upozorňujeme na to, že nemáme povědomí o přesném obsahu předávaných údajů, ani o jejich využití společností Google. Společnost v tomto kontextu popírá spojování těchto údajů s informacemi z jiných služeb společnosti Google a evidenci osobních údajů. Google však může informace předávat třetím osobám. Když na svém prohlížeči deaktivujete javascript, zabráníte fungování aplikace Google Maps. Na našich internetových stránkách tak nebudete moci využívat zobrazení map. Používáním našich internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s popsanou evidencí a zpracováním informací společností Google Inc. Více o ustanoveních týkajících se ochrany osobních údajů a uživatelských podmínek společnosti Google Maps se dozvíte zde: www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

9. Kontaktní formulář

Pokud nám chcete zaslat dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z kontaktního formuláře včetně zde uvedených kontaktních údajů uloženy kvůli zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Zpracování osobních údajů za účelem kontaktu s námi probíhá podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Osobní údaje, které shromáždíme při používání kontaktního formuláře, budou po vyřízení Vašeho dotazu automaticky vymazány.

 

10. Práva dotčených osob

Máte právo:

 • podle čl. 15 GDPR požadovat informaci o svých osobních údajích, která jsme zpracovávali. Zejména můžete požadovat informace o účelu zpracování, o kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo jsou Vaše údaje předávány, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, o existenci práva na stížnost, o původu Vašich údajů, pokud jsme je neshromažďovali my, či o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně důležité informace o podrobnostech;
 • podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat neprodlenou opravu či doplnění nesprávných osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • podle čl. 17 GDPR máte právo požadovat výmaz u nás uložených osobních údajů, pokud jejich zpracování není potřebné pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a na informace, pro splnění právního závazku, z důvodu veřejného zájmu nebo pro uplatňování, vykonávání nebo hájení právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR máte právo vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud zpochybňujete správnost těchto údajů, pokud je zpracování nezákonné, odmítáte však jejich výmaz a my již tyto údaje nepotřebujeme, Vy je však potřebujete pro k uplatňování, vykonávání nebo hájení právních nároků, nebo pokud jste podle čl. 21 GDPR vznesli proti zpracování námitku;
 • podle čl. 20 GDPR můžete své osobní údaje, které jste nám poskytli obdržet ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci údajů;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj jednou udělený souhlas vůči nám. V důsledku toho nesmíme do budoucna pokračovat ve zpracovávání údajů, které vycházelo z tohoto souhlasu, a
 • podle čl. 77 GDPR máte právo stěžovat si u dozorčího úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí úřad ve svém místě bydliště, pracoviště či sídla naší firmy.

V případě dotazů týkajících se shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, u informací, v případě oprav, zablokování nebo výmazu či u odvolání udělených souhlasů.


11. Právo na námitky

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud k tomu existují důvody vyplývající z Vaší zvláštní situace, nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V tomto posledním případě máte obecně právo na námitky, které budeme uskutečňovat bez uvedení zvláštní situace.

Pokud byste chtěli uplatnit své právo na odvolání či právo na námitky, stačí zaslat e-mail na adresu datenschutz@muenker.com.

 

12. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a jeho stav pochází z května 2018.

V důsledku dalšího vývoje našich internetových stránek a nabídek nebo na základě změny zákonných respektive úředních ustanovení může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Příslušné aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli vyvolat na našich internetových stránkách pod http://www.muenker.com/kontakty/ochrane-osobnich-udaju/ a vytisknout.

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.